Navigace

Obsah

- dne 21.2.2017 došla DS od právnické osoby žádost o zaslání investičních plánů obce na rok 2017 - dne 20.3.2017 odpověď, že obec nemá žádný investiční plán na rok 2017

- dne 22.3.2017 došla DS od fyzické osoby žádost o informace ohledně počtu svozových míst komunálního odpadu a výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele a firmy, třídění odpadů v obci na názvu společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu - dne 23.3.2017 zaslána písemná odpověď s podrobnými informacemi o odpadech v obci

- dne 19.6.2017 došla DS od právnické osoby žádost o informaci o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 - odpověď byla zaslána dne 20.6.2017 DS

- dne 10.7.2017 došla DS od právnické osoby žádost o informaci týkající sociálního bydlení v obci formou dotazníku  - vyplněný dotazník byl zaslán dne 13.7.2017 DS

- dne 10.7.2017 došla DS od právnické osoby žádot o informace ohledně zpětného odběru a využití odpadů a o možnosti spolupráce s novou firmou - odpověď byla zaslaná poštou dne 13.7.2017 - obec nemá zájem o novou spolupráci

- dne 17.8.2017 došla DS od fyzické osoby žádost o informaci ohledně problémy s holuby - odpověď zaslána dne 17.8.2017 mailem

- dne 13.12.2017 došla mailem od fyzické osoby žádost ohledně vlastnictví komunikace v obci Chodov -  odpověď zaslána mailem 13.12.2017

- dne 6.4.2018 došla DS od fyzické osoby žádost i informaci ohledně dluhu právnických osob vůči obci - odpověď zaslána dne 10.4.2018  DS - obec nemá žádné dlužníky

- dne 21.5.2018 došla mailem od právnické osoby žádost ohledně informace o nařízení GDPR - odpověď zaslaná mailem dne 23.5.2018 - sdělena všechny požadované minformace

- dne 31.10.2018 osobně občan obce požádal o nahlédnutí do nájemních smluv uzavřených mezi obcí a Radkou Etzlovou a mezi obcí a firmou INTERSEKCE - nájemní smlouvy byly poskytnuty k nahlédnutí s možností dělat si výpisky