Navigace

Obsah

Zde uvedené částky jsou maximální dle paragrafu 17 odst. zákona 106. 

Občan bude předem upozorněn na předpokládanou výši částky dle provedených služeb.

Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.
Náklady podle § 17 odst. zákona,

Základní sazba při poskytování informací vyžadující práci :
- do jedné hodiny práce Kč 100,--
- za každou započatou 1/4 hodinu práce Kč 25,--.

 V ostatních případech specifikovaných vyhláškami obce se výše poplatků řídí platnými vyhláškami.

Obec CHodov jako povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 3 zákona bude
vybírat úhradu zálohy na požadovanou informaci podle rozsahu poskytované
informace.