Navigace

Obsah

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

- osobně v podatelně obecního úřadu Chodov

- písemně – poštou na adresu :

Písemně – poštou na adresu :
Obecní úřad Chodov 
Chodov. 155 
345 33 Trhanov

 - Osobně v podatelně obecního úřadu Chodov 
- Telefonicky tel: 379 794 228
- Mailem: ouchodov@mybox.cz