Navigace

Obsah

Obec Chodov vznikla rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, podle

ustanovení §11 zák.č. 367/1990Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění

zákona č. 410 /1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje

svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.