Obsah

- dne 19.6.2017 došla DS od právnické osoby žádost o informaci o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 - odpověď byla zaslána dne 20.6.2017 DS

- dne 22.3.2017 došla DS žádost od právnické osoby o informaci týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci  - odpověď byla zaslána dne 23.3.2017 poštou