Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)


Nebyla podána žádná žádost.


2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)


Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.


3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)


Žádné rozhodnutí obecního úřadu v Chodově nebylo přezkoumáno soudem.


4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

( § 18 odst. 1 písm. d)Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)

Nebyly poskytnuty žádné další informace.


Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.